đội ngũ cán bộ giáo viên

HIỆU TRƯỞNG: ĐOÀN THỊ THU THUỶ
- Cử nhân: Giáo dục Mầm non

- Thạc sĩ: Quản lý giáo dục

- 18 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục Mầm non

- Nguyên Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng – Trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

- Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vinschool - Royal City

- Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Năng khiếu Louis

QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN: NGUYỄN THỊ TÌNH

- Cử nhân: Sư phạm âm nhạc

- Trung cấp: Giáo dục mầm non

- Giáo viên Trường mầm non Vinschool Royal City

- Giáo viên âm nhạc Trường mầm non Little sol Montessori

- Giáo viên âm nhạc Trung tâm Harmony Music

- Giáo viên âm nhạc Trung tâm Music Talent

GIÁO VIÊN MÚA: NGUYỄN LƯU LY

- Cử nhân chuyên ngành múa

- Kinh nghiệm: trên 10 năm giảng dạy và dàn dựng chương trình